Teva letos v Opavě vyrobí přes šest miliard tablet léků

Vydáno 2.6.2017

Výrobní kapacita závodu v segmentu tablet vzrostla od roku 2009 více jak dvacetinásobně.

 

Opavská Teva Czech Industries s.r.o. je česká dceřiná společnost patřící do korporace Teva, což je největší světový výrobce generických léčiv a aktivních farmaceutických substancí. Jedná se o dynamicky rostoucí globální firmu se sídlem v Izraeli, která pokrývá svou produkcí čtyři kontinenty. V současné době patří mezi top 10 největších farmaceutických výrobců na světě. Opavský závod pak v rámci skupiny prožívá od roku 2009 období prudkého rozvoje a investic. „V roce 2009 jsme měli výrobní kapacitu cca 300 milionů tablet na necelých 900 zaměstnanců, zatímco letos při zhruba 1 600 zaměstnancích máme v plánu vyrobit více než šest miliard tablet,“ říká pro Svět průmyslu ředitel opavského závodu Richard Szrajber.

Můžete blíže představit zastoupení společnosti v České republice?

V Opavě máme výrobní závod, v Praze a Bratislavě distribuční centra pro Českou republiku a Slovensko. Teva v Opavě-Komárově má za sebou úžasnou historii. Rokem založení (1883) patříme mezi nejstarší výrobce léčiv na teritoriu bývalé rakousko-uherské monarchie.

Jaký byl vývoj posledních let v opavském závodě?

V našem výrobním závodu došlo po akvizici (korporací Teva, pozn. red.) k organizačnímu oddělení obou hlavních aktivit, tj. výroby léčivých přípravků a aktivních farmaceutických substancí.

Rokem 2009 také nastává dynamický růst našeho závodu, a to v obou divizích. Obrovskou investicí do výroby pevných lékových forem jsme mnohonásobně zvýšili nejen naše výrobní kapacity tablet a tobolek, ale také jsme se etablovali jako významný dodavatel na trhu USA od roku 2010.

Nejlépe lze popsat náš rozvoj pomocí růstu zaměstnanců a množství výrobků. V roce 2009 jsme měli výrobní kapacitu cca 300 milionů tablet na necelých 900 zaměstnanců, zatímco letos při zhruba 1 600 zaměstnancích máme v plánu vyrobit více než šest miliard tablet.

Co českému zastoupení společnosti přinesl loňský rok?

Celosvětový farmaceutický průmysl se rychle rozvíjí a zároveň dochází ke koncentraci a specializaci. V loňském roce došlo ke spojení Tevy s generickou částí firmy Actavis, což je největší akvizice Tevy za posledních několik let. Tímto jsme významně rozšířili již beztak široké portfolio generických výrobků.

Pokud se soustředíme pouze na opavský závod, investice do rozšíření výrobních kapacit pokračují. Pro takovou expanzi je prvořadým úkolem rozvíjet dovednosti našich pracovníků, vytvořit dostatečné provozní kapacity a zajistit nábor a následné zaškolování operátorů ve výrobě, především v oblasti bezpečnosti práce a dodržování vysokých standardů a výrobního plánu.

Do čeho firma v této souvislosti investovala?

V uplynulém roce Teva výrazným způsobem investovala do výroby léčivých přípravků obsahujících vysoce účinné látky. Tato investice zajistila rozšíření výrobní kapacity provozu vysoce účinných přípravků na více než pětinásobek.

Během posledních tří let Teva v opavském závodě investovala desítky milionů dolarů, a to jak do rozšíření výrobních kapacit u stávajících technologií, tak i do technologií nových. Investovalo se například ve výrobách tradičních kapalných lékových forem, nosních sprejů, měkkých želatinových tobolek i do výroby cytostatických tablet. Další investice směřovaly i do vybudování nových kontrolních laboratoří a skladů.

Kam zaměříte svou investiční pozornost v budoucnu? 

V následujících dvou letech jsou plánovány další investice do rozšíření výrobních kapacit závodu na výrobu pevných lékových forem. Je tak zajištěn kontinuální růst výrobních kapacit pro příštích několik let. Další investice jsou plánovány do modernizace závodu na výrobu kapalných lékových forem, do rozšíření centrálního skladu a na výstavbu nové lyofilizační jednotky.

Pro koho jsou léky určeny především?

Teva je čtvrtou největší farmaceutickou společností na českém trhu, disponuje produktovým portfoliem s více než 220 léčivy a 50 substancemi. Českému zdravotnictví ročně dodává více jak 19 milionů balení léčiv. Léčiva společnosti Teva denně pomáhají pacientům ve více než deseti terapeutických oblastech – klíčovými jsou centrální nervový systém, onkologie, kardiologie, léčba bolesti, nemoci dýchacích cest nebo ženská onemocnění.

Jak už jsem dříve uvedl, společnost Teva Czech Industries s.r.o. se skládá ze dvou nezávislých divizí – farmaceutické divize a divize chemické (TAPI). Pharma, první z těchto divizí, vyrábí, balí a prodává finální léčivé výrobky (různé druhy tablet, měkké a tvrdé želatinové kapsle, sirupy, nosní spreje atd.). Divize TAPI se zabývá vývojem a výrobou účinných farmaceutických látek s orientací na vysoce účinné substance (HAPI), což jsou ve velké většině protinádorové látky. Samostatnou oblast tvoří námelové alkaloidy, kde jsme největším světovým výrobcem celé této skupiny. Dále to jsou hlavně imunosupresiva a morfinanové alkaloidy. Výrobní závod Tevy v Opavě dnes zaměstnává téměř 1 600 vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Na jaké trhy tyto léky směřují?

Většina léčivých přípravků i účinných látek vyráběných v opavské Tevě jsou určeny zejména k exportu. Více než 90 procent léčivých přípravků směřuje na zahraniční trhy, mezi nimiž nejvíce dominují USA, následuje Rusko, Slovensko a Polsko. Teva dodává léky a léčivé látky do více než 50 zemí z celého světa.

Zmiňoval jste investice do výroby. Směřovaly některé z nich také do inovací v oblasti technologií či zvyšování automatizace?

V posledních dvou letech byly instalovány i nové technologie, které mají za cíl zvýšit efektivitu výroby a kvalitu našich produktů. Jako příklad může sloužit zavedení laserového potisku na měkkých želatinových tobolkách, automatizace a robotizace balicích a kartonovacích linek, zavádění izolátorových technologií pro manipulaci s vysoce účinnými látkami a cytostatiky.

V současné době probíhá výstavba nového průmyslového lyofilizátoru, který umožňuje výrobu účinných látek formou vymrazování. Látky vyrobené touto technologií se vyznačují dobrou rozpustností a mají pozitivní dopad na biologickou dostupnost léčiva.

Významnou částí inovací jsou i realizované investice do řídicích a kontrolních IT systémů, například implementace globální platformy SAP, zavedení centrálního řídicího systému výroby (MES) a zavádění systému serializace vyráběných léčivých přípravků na balicích linkách (Track & Trace system).

Výzkum a vývoj si zajišťujete sami, nebo ve spolupráci s dalšími institucemi v ČR?

Teva spolupracuje na výzkumu a vývoji s řadou univerzit, Akademií věd ČR a dalšími institucemi. Stejně tak úzce spolupracuje se zdravotnickými zařízeními v celé České republice a vlastním výzkumem podporuje nejen inovace stávajících generických produktů, ale i biologickou léčbu a nové terapeutické entity.

Kde vidíte největší příležitosti pro růst a rozvoj vaší společnosti? Jakou kvůli tomu uplatňujete strategii?

Teva v minulých letech investovala v Opavě do výroby pevných lékových forem (tablety a tvrdé želatinové tobolky) v řádech milionů dolarů. V uplynulých letech došlo k výraznému navýšení výroby tablet. Stejný trend chceme držet i nadále.

Hlavní strategií opavského závodu je zachovat si a posilovat konkurenční výhody, jichž jsme v uplynulých letech dosáhli. Jedná se především o vysokou kvalitu našich produktů a rostoucí produktivitu výroby. Na rozdíl od nezávislých výrobních podniků nám nestačí být jen úspěšní a konkurenceschopní v porovnání s konkurenčními firmami. Abychom zajistili růst a rozvoj opavského závodu, musíme mít silnou pozici i v rámci samotné korporace. Protože pokud bychom pro korporaci nepředstavovali atraktivní výrobní místo, nedařilo by se nám obhájit nemalé investice a nárůst pracovních pozic v takovém měřítku, v jakém se to v minulých letech podařilo.

Jakým výzvám aktuálně čelíte? A jaké trendy ve svém oboru pozorujete?

Jsme výrobní závod, který v rámci korporace patří mezi strategické a rychle se rozvíjející. Základní výzvou je udržení kvalitních zaměstnanců a nábor takových, kteří boudou ochotni na sobě dlouhodobě pracovat.

Ze strategického pohledu bude nejdůležitější udržení a rozvíjení konkurenceschopnosti, což je základní předpoklad pro setrvání každého generického výrobce na trhu.

Celá korporace, nejen opavský závod, se již několik let soustřeďuje na využívání vnitřních skrytých rezerv formou průběžného zlepšování.

Také Teva si vytvořila vlastní systém kontinuálního zlepšování a provozní kvality, které jsou postupně zaváděny do všech výrobních závodů. Takže nejen investice do kapacit a nových technologií, ale také efektivnější využívání existujících zdrojů je naše budoucnost. Zaměřujeme se na trvale udržitelný růst efektivity využití zdrojů.

V jakých oblastech spatřujete největší hrozby pro vaše podnikání?

Prakticky ve všech zemích světa, i v těch s velmi propracovaným systémem zdravotní péče, chybí zdroje. Sociální a zdravotní systémy nedokážou adekvátně reagovat na obrovský růst nových terapeutických metod, nových léčiv a nových prostředků zdravotnické techniky. Je to samozřejmě na druhé straně příležitost právě pro ty firmy, které dokážou nabídnout moderní léčbu nebo léčebnou techniku za přijatelné ceny.

Generičtí výrobci jsou pod obrovským tlakem, když z roku na rok pravidelně klesá koncová cena léků. Jenom ti, co se dokážou přizpůsobit, mohou počítat s růstem tržního podílu.

Je pro vás složité v dnešní situaci získat kvalitní zaměstnance?

Opavský závod je součástí globální korporace, ale současně je významným lokálním zaměstnavatelem, který, troufám si říci, výrazně ovlivňuje regionální politiku zaměstnanosti.

Vzhledem k povaze našeho podnikání potřebujeme získat a udržet zaměstnance specifického odborného vzdělání a současně je pro nás nesmírně důležité obsadit například pozice operátorů výroby spolehlivými a zodpovědnými pracovníky. Proto musíme jít trhu vstříc. Úzce spolupracujeme se zdejší Masarykovou střední zemědělskou a vyšší odbornou školou, kde v maturitním oboru chemik-operátor, který je přímo šitý na naše potřeby, pomáháme vychovávat budoucí generace našich kolegů a kolegyň. Studenti až do maturity prochází praktickou výukou v prostorách firmy, zejména v našem tréninkovém centru. Někteří pak odchází studovat na vysoké školy (a vrátí se k nám třeba později), mnozí už u nás po složení maturitní zkoušky pracují.

Spolupracujeme i s dalšími středními školami a naprosto zásadní je pro nás i úzká vazba s vybranými vysokými školami a univerzitami – poskytujeme studentské praxe, stáže, nabízíme zajímavá témata pro diplomové práce, mnozí naši kolegové na školách přednáší a podobně. Potřebujeme získat talentované absolventy a ukázat jim, že u nás mohou najít svoji budoucnost.

Jedna věc je zaměstnance získat, druhá pak si je i udržet. Co pro to podnikáte?

Nesmíme polevit z našeho úsilí o budování takové kultury a takového pracovního prostředí, ve kterém se budou naši lidé cítit bezpečně, patřičně ohodnoceni, odměněni zajímavými benefity, kde pocítí sílu a stabilitu korporátního zaměstnavatele. Zapojujeme zaměstnance do debat o tom, na co je potřeba se zaměřit. Vyrábíme léky, naším posláním je zlepšovat zdraví lidí. Nesmíme ale ani zapomínat na zdraví našich zaměstnanců. Náš závod je postaven na vysokém výkonu, nevyhneme se stresu – proto zaměření se na prevenci a tzv. „well-being“ je pro nás další oblastí, na které budeme dále pracovat.

Vyvíjíte v regionu nějaké CSR aktivity?

Uvědomujeme si naše začlenění v regionu, ve kterém pracujeme. Vynakládáme obří investice na zlepšení životního prostředí a myslím, že v tomto směru jsme odvedli velký kus práce.

Snažíme se pomáhat místním organizacím a komunitám, podílíme se i na zlepšení infrastruktury v regionu – například podporou již realizované výstavby cyklostezky, která poskytuje větší bezpečí nejen našim zaměstnancům, ale i obyvatelům části Opavy. Vše není ale jen o finanční podpoře, mnohdy čas, který sami věnujeme, je ještě cennější: sami naši zaměstnanci se zapojují do mnoha dobrovolnických aktivit a já jsem za to velmi rád.

Nechtějte však po mně, abych vyjmenovával konkrétní aktivity nebo částky – kouzlo pomoci totiž spočívá v tom, že se děje, ne že se o ní mluví.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

[slider]

TOP Rozhovory

PŘEDSTAVA AUTONOMNÍCH AUT NA SILNICÍCH MÁ K REALITĚ STÁLE DALEKO

PŘEDSTAVA AUTONOMNÍCH AUT NA SILNICÍCH MÁ K REALITĚ STÁLE DALEKO

Vydáno 11.11.2019

Nejen fanoušci nových technologií sní o dni, kdy sednou do auta, které je bez jejich asistence odveze stovky kilometrů daleko. Jenže na tu chvíli si ještě nějaký pátek počkáme. V českém startupu Roboauto proto šli jinou cestou, vsadili na vývoj dálkově ovládaných vozidel. „V některých situacích musí do hry vstoupit vzdálený operátor, který robota převezme a instruuje ho, co má dělat,“ říká Martin Králík.

ZÁKAZNÍCI JSOU OHROMENI TÍM, CO U NÁS VIDÍ

ZÁKAZNÍCI JSOU OHROMENI TÍM, CO U NÁS VIDÍ

Vydáno 23.9.2019

Doby, kdy společnost TAJMAC-ZPS udivovala svět legendárním revolverovým soustruhem R5, jsou pryč. I po desítkách letech však zlínský podnik patří k lídrům na trhu s obráběcími stroji. „Do konce letošního roku představíme nový model dlouhotočných soustruhů MANURHIN K‘MX a připravujeme upgrade větších vertikálních obráběcích center,“ říká generální ředitel Michele Tajariol.

PODNIKATEL MÁ ZA LIDI VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST NEŽ POLITIK

PODNIKATEL MÁ ZA LIDI VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST NEŽ POLITIK

Vydáno 18.9.2019

Letos uplynulo třicet let od chvíle, kdy Jiří Hlavatý nastoupil do funkce generálního ředitele společnosti Juta podnikající převážně v textilním průmyslu. Později úspěšnou firmu koupil a v jejím čele stojí dodnes. Dobře však ví, že se blíží čas, kdy žezlo předá někomu dalšímu. „Jutu neprodám, ale konkrétní plány si zatím nechávám pro sebe,“ řekl v rozhovoru pro Svět průmyslu.

K VEŘEJNÝM VĚCEM CÍTÍM ODPOVĚDNOST

K VEŘEJNÝM VĚCEM CÍTÍM ODPOVĚDNOST

Vydáno 4.9.2019

Pohybuje se na rozhraní strojírenského a sklářského průmyslu. Patří mu nejen společnost Wikov, která proslula svými převodovkami, ale i sklárny Bomma a Rückl. „Dělím svůj čas přibližně na poloviny mezi strojírenství a sklářství. Největší radost mám z úspěšně dokončených akvizic ve strojírenství a nových produktů Rückla,“ říká Martin Wichterle.

Zobrazit Více