KAUZA: SMART CITY

Vydáno 14.6.2019 kauza

ZAVÁDĚNÍ KONCEPTU SMART CITY MÁ STÁLE SVÉ LIMITY

Václav Kožený, manažer odpovědný za smart city ve společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), člen grémia ministryně pro místní rozvoj pro koncept smart cities

 

 

V posledních několika letech je smart city neboli chytré město velmi skloňovaným pojmem, stále častěji se v médiích i ve veřejném prostoru diskutuje o městech budoucnosti. Jak se tedy může normální současné město nebo vesnice proměnit ve smart city? V čem tkví podstata chytrého města?

V případě smart city se jedná zejména o nabídku kvalitnějších služeb pro občany, které jsou podpořeny inovativními technologiemi. Přestože z pohledu běžného obyvatele může jít o revoluční služby, z pohledu technologií se jedná spíše o evoluci. Díky nim je totiž možné postupně zkvalitňovat služby napříč všemi oblastmi života ve městě. Nejedná se jen o oblast dopravy, odpadového hospodářství nebo energetiky, kde jsou výsledky nejvíce viditelné. Nové technologie nacházejí uplatnění také například ve vodním hospodářství, sociálních službách nebo turistice.

Proč se tedy v případě těchto nových řešení bavíme o chytrosti, a ne pouze o jejich další verzi? Klíčem k chytrosti jsou informace, na základě kterých můžeme činit efektivnější rozhodnutí. Proto jsou srdcem chytrých řešení data, z nichž lze odvozovat informace o stavu města a jím nabízených služeb. Nové technologie nám dokážou zprostředkovat data, která dříve nešlo žádným způsobem získat nebo je nebylo možné získávat dostatečně často. Dnes je situace daleko lepší, protože v některých případech je možné data obdržet dokonce v reálném čase. Efektivní rozhodování bývá často podpořeno pokročilou analýzou a základní stavební jednotkou takové analýzy je možnost kombinace existujících a nových dat. Důležitým souvisejícím konceptem je otevírání a sdílení dat, které umožňují zapojení širší veřejnosti, a podporují tak vznik inovativních řešení.

Přestože zavádění konceptu smart city za poslední roky velmi pokročilo a dnes má svou koncepci nebo strategii téměř každé větší město, stále ještě narážíme na limity, které brání jeho masovějšímu rozšíření. Ačkoli se technologie vyvíjejí velmi rychle, v některých oblastech je zjevné, že současné možnosti ještě stále zaostávají za očekáváním. V jiných směrech se naopak nenaplnily počáteční optimistické prognózy a hledají se jiná řešení.

Přesto je technologie jako taková dnes pravděpodobně tím nejmenším problémem. V mnoha případech může být limitující zejména finanční stránka, protože ne všechny projekty smart city jsou orientovány na úspory, mnohdy jde o zkvalitnění služeb, které něco stojí. Další významné omezení představuje stále ještě nedostatečné povědomí o tom, co koncept smart city skutečně znamená, jaká praktická řešení může městu přinést a jak dokáže zkvalitnit život jeho občanům. A nesmíme zapomínat na významnou komplikaci v podobě (zejména při práci s daty) legislativy nebo běžících historických smluvních vztahů. V některých případech mohou tyto vztahy znemožňovat efektivní využití existujících datových sad.

S postupem času budou výše uvedené problémy postupně nacházet řešení a nové technologie dostanou možnost lépe proniknout do všech měst a obcí. Osobně věřím, že je pouze otázkou času, než budou nejen všechna města, ale i obce alespoň z části smart.

 

Plusy vývoje smart city v Česku

+  zavádění inovativních technologií pro občany

+  zkvalitnění života ve městech

+  využití smart city pro hospodářství, turistiku a další sektory

 

Minusy vývoje smart city v Česku

–   finanční limity měst a obcí

–   nedostatečné povědomí o konceptu smart city

–   legislativní překážky

 

 

JE PODLE VÁS REÁLNÉ UDĚLAT SMART CITY Z KAŽDÉHO MĚSTA ČI OBCE V ČESKU

 

Jakub Slavík

Nezávislý obchodní konzultant, odborník na smart city

 

Technickou infrastrukturu smart city tvoří moderní technologie zahrnující oblast inteligentní mobility, inteligentní energetiky a služeb a informačních a komunikačních technologií. Tyto technologie nejsou cílem samy pro sebe, nýbrž prostředkem k tomu, aby město bylo místem příjemným k životu, protože jen tak může ekonomicky prosperovat. Stejným dílem přispívá městu jako příjemnému místu k životu i jeho zelená infrastruktura. Aby byla prosperita dlouhodobě udržitelná, musí být udržitelná i ekologicky – technologie a způsob jejich používání tedy musí být přátelské k životnímu prostředí. Z toho plyne, že každé město nebo obec má šanci stát se smart. Měřit to procenty a pravděpodobností nedává příliš smysl, to je trochu jiná úloha.

Stanislav Gálik

Výkonný ředitel, Aures Laboratories

ANO: 55%
NE: 45%

Širší zapojení technologií pro efektivnější fungování měst a větší komfort obyvatel je bezpochyby pozitivní trend, kterým se může inspirovat opravdu každé město a obec v Česku. Investice do inovací jsou základem pokroku a podobné iniciativy by jednoznačně měly být podporovány z veřejných rozpočtů. Do jaké míry a kdy toho bude stát schopen, je samozřejmě ten největší otazník. Každá obec také musí zvlášť zvážit, která část konceptu smart city bude stát za investici. Pro obyvatele menší obce tak může mít větší význam inteligentní stmívání veřejného osvětlení, zatímco větší města spíše budou usilovat o komplexní systémy, které zefektivní chod města, přinesou úspory a ulehčí občanům.

 

Cyril Klepek

Senior innovation designer, Direct People

ANO: 50%
NE: 50%

Ano i ne. Chytré město je obecně město, které lépe využívá své zdroje, ať už to je energie, parkovací místa, odpady, dešťovka, anebo čas a bezpečí jeho obyvatel. V určitých oblastech, jako je například energetika či efektivnější nakládání s odpady, se tedy využití principů smart city rozhodně nabízí u mnoha municipalit. U celé řady jiných aplikací chytrého města se ale efektivita projeví až nad určitý počet obyvatel (chceme-li dat) a pak se s ohledem na vstupní náklady bavíme pouze o Praze, případně několika dalších městech.

Václav Pávek

Vedoucí týmu smart cities, Gordic

ANO: 100%

Ano, je to realita a nevyhnutelná budoucnost. Už z podstaty většiny definic smart city jde o přirozenou evoluci, stejně jako tomu bylo před pár desítkami let v případě počítačů. Lidé často říkají, že o smart city se hodně mluví, ale nikde není nic vidět, což není pravda. Existuje veliké množství konkrétních realizací, i když zatím v dílčích oblastech. To, že nejsou vidět, je dobrá zpráva, protože tyto technologie mají sloužit nenápadně na pozadí, nekřičet a neotravovat. Můžeme se bavit o konceptech smart Czech, smart regions, smart cities, ale i smart administration nebo blízkém eGovernmentu, všechny mají společného jmenovatele, a sice moderní technologie pomáhající ve výsledku lidem, podnikatelům a životnímu prostředí. Je však podstatné zaměřit se na kvalitní studie proveditelnosti s dopady jednotlivých implementací i na kybernetickou bezpečnost se zaměřením na obranu proti kyberzločinu a proti zneužití v podobě velkých bratrů. A stejně tak na uživatelskou přívětivost, aby nové technologie zvládly všechny vrstvy obyvatel včetně dětí nebo handicapovaných spoluobčanů. Pro smart city platí to samé jako pro oheň: je to dobrý sluha, ale zlý pán.

Lukáš Kovanda

Hlavní ekonom, Czech Fund

ANO: 10%
NE: 90%

Příkladem smart city v Česku je prý Písek. Nevím, neumím to posoudit. Moc často tam nepobývám. Zato vím, že mezi smart city se nemůže počítat Praha, ač ji za chytré město někteří označují. Co je smart na metropoli, kde v naprosté většině tras metra nelze zachytit mobilní signál a i možnost práce s wi-fi je zde omezená? Tomu by se v takovém Singapuru vysmáli. Když vidím, jak ztuha se ve smart city přetváří Praha, jsem značně skeptický k tomu, že by každé město mělo být chytré. To se v jakkoli dohledné době nejspíše nestane.

Jiří Stich

Specialista na smart koncepty, Grant Help Advisory

ANO: 100%

Odpověď na tuto otázku závisí na tom, co si kdo představuje pod pojmem smart city. Když se budu držet základní definice, že smart city je koncept, jak za využití inovativních postupů a technologií zlepšit kvalitu života občanů, jsem přesvědčen, že se to skutečně může týkat všech měst a obcí v Česku. Podmínkou je ovšem koordinovaný a koncepční přístup, do kterého jsou zapojeny všechny úrovně veřejné správy, centrální, krajská a místní. Prostě vzájemně kompatibilní a propojené smart koncepty. Například nedává smysl, aby měla každá obec svou digitální platformu, ale musí mít možnost se zapojit do vzájemně výhodného sdílení dat a informací se svým okolím, s krajem a dalšími subjekty. Takže odpověď na otázku je kladná, jen nevím, jak dlouho to bude trvat.

Václav Kožený

Manažer pro smart city, PwC

ANO: 85%
NE: 15%

Koncept smart cities je založen na moderních technologiích, které budou postupně pronikat do našich měst. V delším časovém úseku se různá chytrá řešení objeví ve většině měst a obcí, i kdyby to mělo být pouze v důsledku náhrady zastaralých řešení na konci jejich životnosti.

Ján Masaryk

IoT specialista, Makers

ANO: 90%
NE: 10%

Odpoveď je závislá na zhode o pojme smart city. V prípade, ak sa zhodneme, že smart city je vhodné využitie technológií IoT pre zlepšenie efektivity, zlepšenie života obyvateľov a zabezpečenie nových príjmov pre rôzne úrovne štátnej správy, tak určite áno. Ide o to, že by sme sa nemali orientovať len na mestá, ale aj na kraje, obce alebo akékoľvek regionálne jednotky, pre ktoré to má zmysel. Následne zistíme, že by sme mali vedieť identifikovať vhodné prípady použitia smart city pre všetkých, pričom niektoré subjekty budú dáta zbierať, niektoré možno primárne používať. Ako príklad môže poslúžiť doprava, kde sú informácie prepojené cez rôzne úrovne štátnej správy, ako aj ich zber a použitie. Tých 10 percent je pre extrémne malé obce alebo samoty.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

[slider]

TOP Rozhovory

PŘEDSTAVA AUTONOMNÍCH AUT NA SILNICÍCH MÁ K REALITĚ STÁLE DALEKO

PŘEDSTAVA AUTONOMNÍCH AUT NA SILNICÍCH MÁ K REALITĚ STÁLE DALEKO

Vydáno 11.11.2019

Nejen fanoušci nových technologií sní o dni, kdy sednou do auta, které je bez jejich asistence odveze stovky kilometrů daleko. Jenže na tu chvíli si ještě nějaký pátek počkáme. V českém startupu Roboauto proto šli jinou cestou, vsadili na vývoj dálkově ovládaných vozidel. „V některých situacích musí do hry vstoupit vzdálený operátor, který robota převezme a instruuje ho, co má dělat,“ říká Martin Králík.

ZÁKAZNÍCI JSOU OHROMENI TÍM, CO U NÁS VIDÍ

ZÁKAZNÍCI JSOU OHROMENI TÍM, CO U NÁS VIDÍ

Vydáno 23.9.2019

Doby, kdy společnost TAJMAC-ZPS udivovala svět legendárním revolverovým soustruhem R5, jsou pryč. I po desítkách letech však zlínský podnik patří k lídrům na trhu s obráběcími stroji. „Do konce letošního roku představíme nový model dlouhotočných soustruhů MANURHIN K‘MX a připravujeme upgrade větších vertikálních obráběcích center,“ říká generální ředitel Michele Tajariol.

PODNIKATEL MÁ ZA LIDI VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST NEŽ POLITIK

PODNIKATEL MÁ ZA LIDI VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST NEŽ POLITIK

Vydáno 18.9.2019

Letos uplynulo třicet let od chvíle, kdy Jiří Hlavatý nastoupil do funkce generálního ředitele společnosti Juta podnikající převážně v textilním průmyslu. Později úspěšnou firmu koupil a v jejím čele stojí dodnes. Dobře však ví, že se blíží čas, kdy žezlo předá někomu dalšímu. „Jutu neprodám, ale konkrétní plány si zatím nechávám pro sebe,“ řekl v rozhovoru pro Svět průmyslu.

K VEŘEJNÝM VĚCEM CÍTÍM ODPOVĚDNOST

K VEŘEJNÝM VĚCEM CÍTÍM ODPOVĚDNOST

Vydáno 4.9.2019

Pohybuje se na rozhraní strojírenského a sklářského průmyslu. Patří mu nejen společnost Wikov, která proslula svými převodovkami, ale i sklárny Bomma a Rückl. „Dělím svůj čas přibližně na poloviny mezi strojírenství a sklářství. Největší radost mám z úspěšně dokončených akvizic ve strojírenství a nových produktů Rückla,“ říká Martin Wichterle.

Zobrazit Více