ČESKÁ ENERGETIKA JE NA ROZVOJ E-MOBILITY PŘIPRAVENÁ

Vydáno 10.4.2019

Jelikož je společnost ČEZ ESCO lídrem v oblasti úsporných a ekologicky šetrných řešení pro firmy i stát, nemůže opomíjet elektromobilitu. Mimo jiné na českém území provozuje přes 140 veřejných dobíjecích stanic. „I díky novým dobíjecím bodům přestává být potíží cestování mezi městy a objem odebrané elektřiny ve veřejné síti bude pozvolna narůstat,“ říká generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák.

 

ČEZ ESCO vzniklo v roce 2014. Kdy jste se začali zabývat elektromobilitou a jaké byly vaše první aktivity v této oblasti?

Skupina ČEZ se rozvoji a podpoře elektromobility věnuje od roku 2009. Od samého počátku bylo naší ambicí zaujmout na tomto perspektivním trhu pozici, která by do budoucna dávala širší možnosti v pokrývání potřeb zákazníků. Vždy jsme jedním dechem dodávali, že v elektromobilitě vidíme i zajímavé odbytiště pro elektřinu vyrobenou v našich provozech. V době, o které hovoříme, se jako největší překážky rozvoje jevily nízké dojezdy tehdejších modelů elektrických aut a neexistující infrastruktura pro veřejné dobíjení. Zatímco to první jsme významně ovlivnit nemohli, u druhého bodu je situace příznivější.

Počty nově registrovaných elektromobilů jdou v posledních letech do stovek vozů ročně, mimochodem letos poprvé čekáme překonání hranice tisíce nových elektromobilů registrovaných během jednoho roku. Současně stále roste poptávka po zavádění prvků elektromobility ze strany firem, ale i státní správy a samosprávy. Právě na tento segment a jeho obsluhu se zaměřuje společnost ČEZ ESCO a elektromobilitu od samého počátku zařadila mezi hlavní směry rozvoje.

 

Skupina ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice. Můžete představit její strukturu?

Provozujeme největší tuzemskou síť s více než 140 veřejnými dobíjecími stanicemi schopnými obsloužit drtivou většinu typů a značek elektromobilů jezdících na českých silnicích. Z toho je přes osmdesát rychlodobíjecích zařízení a zbytek představují tzv. stanice normálního dobíjení. Síť je koncipována jako celorepubliková s tím, že primárně je snahou pokrývat zejména velká města a hlavní dálniční a silniční tahy. Rychlodobíjecí stanice umožňují většině elektromobilů dobít 80 procent kapacity baterií za cca 20–30 minut a jsou často umístěny v blízkosti dálnic, u benzinových stanic nebo na parkovištích řetězců rychlého občerstvení či hypermarketů. Snahou je stavět stanice v bodech s přirozeným zázemím pro řidiče.

 

Jaké jsou vaše vize dobíjení a jak se bude vyvíjet dobíjecí infrastruktura v České republice? Bude se vůz dobíjet doma, ve firmách, nebo na veřejně dostupných místech? Jak se bude podle vás vyvíjet poměr těchto typů dobíjení?

Dnes stále platí, že většina dobíjení elektromobilů v České republice se odehrává v domácnostech a firmách, často jde přitom o noční dobíjení. Majitelé elektromobilů mají možnost využívat zvýhodněné sazby C27d a D27d, které platí pro všechna odběrná místa kategorie domácností a malých odběratelů z řad podnikatelů. Ve veřejné síti dobíjecích stanic proběhne ročně zhruba jen okolo 10 procent celkového objemu dobíjení.

Novým trendem je pak zvyšování dojezdu u nových typů elektromobilů. Krátký akční rádius dřívějších modelů, které nedokázaly na jedno dobití ujet ani 200 kilometrů, se novým typům elektrických aut podařilo posunout až k hranici 300 kilometrů. I díky novým dobíjecím bodům tak přestává být potíží cestování mezi městy a objem odebrané elektřiny z veřejné sítě bude pozvolna narůstat. Vývoj také ukazuje, že největší zájem mají zákazníci o dobíjení u rychlodobíjecích stanic. V tomto segmentu v nejbližších letech čekáme nejvýraznější nárůst jak co do počtu stanic, tak i v objemu dodané energie.

 

Alfou a omegou e-mobility je výstavba spolehlivé sítě rychlonabíjecích stanic. Kolik jich v současné době ČEZ provozuje a jaké projekty v této oblasti připravujete?

Skupina ČEZ v současnosti provozuje síť 140 dobíjecích bodů. Loni jsme postavili téměř 50 stanic, i letos chceme průměrné tempo jedné nové stanice za týden udržet. ČEZ jednotně osazuje nové lokality rychlodobíjecími stanicemi ABB schopnými dobíjet drtivou většinu všech značek a typů elektromobilů. Výstavbu sítě výrazně urychlilo uzavření rámcových kontraktů se sítěmi čerpacích stanic a obchodních nebo stravovacích řetězců. Naším cílem je i nadále pokračovat ve výstavbě a postupně ji ještě zintenzivnit tak, aby počet provozovaných stanic odpovídal předpokládanému růstu trhu elektromobilů.

V síti veřejných dobíjecích stanic skupiny ČEZ zákazníci loni odebrali více než 959 tisíc kilowatthodin elektřiny, jaký vývoj odhadujete v letošním roce a následujících letech?

Na stále rostoucí objem odběrů v naší síti mají vliv dvě zásadní skutečnosti. Za prvé rychle rostoucí počet elektromobilů využívajících sítě. Zatímco za rok 2016 se registrovalo více než 250 nových vozů na elektrický pohon, v roce 2017 to bylo už přesně 400 elektromobilů a loni 725. Nejde sice o závratný růst, ale rostoucí trend je patrný. Druhým vlivem je intenzivně se zvyšující počet dobíjecích stanic v síti – efekt nové výstavby se často ve statistikách odběrů naplno projeví až v roce následujícím po instalaci. Letos by objem dobíjení v síti stanic skupiny ČEZ mohl překročit hodnotu 1,25 milionu kilowatthodin.

 

Mnohé studie hovoří o tom, že rok 2020 bude z pohledu e-mobility přelomový. Souhlasíte s tím? Kdy očekáváte největší boom elektromobility?

V minulosti se takové body zvratu předpovídaly i v bližším horizontu, než který nás dělí od roku 2020. Poslední indikátory jako objemy prodejů elektromobilů, deklarovaná rozšířená nabídka výrobců nebo výstavba dobíjecí infrastruktury a sílící poptávka po komplexních energetických řešeních však nechávají málokoho na pochybách, že zažíváme velký nástup této formy pohonu. Osobně bych si tipnul, že v roce 2025 překročí podíl prodejů nových elektromobilů a plug-in hybridů na celkovém trhu výrazně desetiprocentní hranici a české silnice budou brázdit desítky tisíc elektrických aut. To už v předstihu vyvolá potřebu robustnější sítě, a to jak páteřní sítě rychlodobíjecích stanic na hlavních tazích, tak doplňkové sítě i standardních dobíjecích stanic ve městech.

 

Jak se na toto zlomové období připravujete? Je ČEZ připravený na scénář, že elektromobilita v budoucnu nabere obřích rozměrů?

To má samozřejmě několik úhlů pohledu, v popředí bude zejména produkce a distribuce elektřiny pro uspokojení potřeb desítek tisíců elektromobilů. Jak dnes, tak i ve střednědobém výhledu nepředstavuje předpokládaný rozvoj elektromobility pro českou energetiku výraznější problém. Většina seriózních odhadů vývoje v ČR hovoří v souvislosti s rokem 2025 o počtu elektromobilů v řádu nižších desítek tisíc, k roku 2030 v řádu několika set tisíc. Celkově tak roční přírůstek spotřeby v uvedeném horizontu bude velmi pravděpodobně méně než jedna terawatthodina. Současně platí, že pokrytí dodatečné spotřeby by nemělo ležet výlučně na bedrech zdrojů tzv. velké energetiky, naopak stále častěji by měly být zapojovány decentralizované zdroje (např. střešní FVE s akumulací). ČEZ ESCO každopádně jako zakázkové krejčovství připravuje řešení šitá na míru zákazníkům z řad firem i subjektů ve veřejném sektoru. Díky průběžnému posilování spolupráce v celém řetězci vztahů s dodavateli a odběrateli jsme dnes schopní skutečně splnit i ta nejnáročnější přání.

 

Společnost ČEZ ESCO v oblasti elektromobility nabízí širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje. Můžete na konkrétních projektech z poslední doby nastínit vaše možnosti a co jste schopní nabídnout?

Poskytujeme kompletní základní paletu produktů a služeb včetně navazujícího servisu v oblasti elektromobility. Jde například o návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Dále ČEZ ESCO nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony.

Jako příklady klientů můžu zmínit třeba Ústecký kraj, Plzeňské městské dopravní podniky, město Nový Jičín nebo Komerční banku. Také je podle nás důležité jít vstříc zavádění elektrického pohonu v hromadné dopravě, proto se podílíme na provozu elektrobusů na pražské lince Budějovická – BB Centrum.

 

Můžete představit vaše největší projekty v oblasti e-mobility ve spolupráci s automobilkami?

Modelovou ukázkou práce našich specialistů je třeba koncem loňského roku uzavřená zakázka pro klienta Porsche Česká republika. Pro něj zajišťujeme komplexní službu v oblasti instalace dobíjecí infrastruktury pro vybraná dealerství od návrhu řešení, které splňuje požadované standardy elektromobility definované firmou Porsche ČR, přes odbornou realizaci vybrané varianty až po provoz těchto řešení. Součástí nabídky je vždy i návrh technologií pro snižování energetické náročnosti a snižování emisí skleníkových plynů u jednotlivých dealerů.

 

V souvislosti s elektromobilitou je stále více slyšet pojem zelená energie. Jste schopní zákazníkovi garantovat stoprocentní ekologii a zajistit mu „čistotu“ zdroje energie?

Naše sesterská společnost ČEZ Prodej obsluhující retailové zákazníky přišla ve své nabídce s produktem Elektřina pro dobíjení, který zaručuje elektromobilistům výhodné ceny elektřiny doma i na cestách a stoprocentní jistotu, že spotřeba jejich domácnosti byla pokryta elektřinou z obnovitelných zdrojů. Ke každému vyúčtování dostávají zákazníci certifikát zaručující, že veškerá elektřina spotřebovaná v jejich domácnosti pochází z obnovitelných zdrojů společnosti ČEZ.

 

Bude dostatek zdrojů „čisté energie“? Připravujete projekty v této oblasti? Vaše společnost plánuje také projekty, které řeší uchovávání energie v bateriových úložištích. Jaké jsou vaše poslední kroky na tomto poli?

Skupina ČEZ v České republice vyrobí každoročně v závislosti na přírodních podmínkách dvě až tři miliardy kilowatthodin elektřiny, což je z pohledu české elektromobility více než slušné číslo. Další produkční kapacity narůstají díky modernizaci a zvyšování efektivity zejména ve vodních elektrárnách. Ze stejného množství vody tak navíc vyrobíme další miliony kilowatthodin ekologické elektřiny. Současně probíhá v režii společnosti ČEZ ESCO výstavba střešních fotovoltaických zdrojů u zákazníků, přičemž část těchto zdrojů následně pomáháme našim klientům provozovat.

Jedna věc je čistou elektřinu vyrobit, ale úplně jinou disciplínou je uchování této energie pro okamžik spotřeby. Do naší nabídky jsme proto zařadili řešení ČEZ Battery Box, což je F-hybridní systém umožňující úplnou nebo částečnou nezávislost na distribuční síti elektrické energie.

 

S rozvojem e-mobility úzce souvisí také carsharing. Vydáváte se i tímto směrem?

Světový trh carsharingu jde rychle nahoru a je více než reálné, že do roku 2020 vyroste na čtyřnásobek. Pro nás ovšem carsharing nekončí jen dodáním jeho nejviditelnější části – ekologických aut. Jdeme mnohem dál a celou oblast pojímáme systémově. Skupina ČEZ nespoléhá jen na své mozky, ale inspiruje se také v zahraničí. Svědčí o tom i nedávný vstup fondu Invent Capital, venture kapitálového fondu skupiny ČEZ, do dvojice platforem – francouzské Vulog a izraelské Driivz. Vulog je světovým lídrem v technologiích pro sdílenou mobilitu nanabízejícím komplexní software-as-a-service platformu a umožňujícím provozovatelům carsharingu poskytovat služby svým konečným zákazníkům. Driivz nabízí modulární systém pro řízení sítí nabíjecích stanic s širokým spektrem služeb jak pro provozovatele nabíjecí infrastruktury, tak pro uživatele elektromobilů.

 

Zařadili jste do flotily firemních aut elektrovozy? A vy osobně zvažujete, že si pořídíte e-vůz?

Ano, naši specialisté, ať přímo v ČEZ ESCO, ale i v některých elektrárnách, mají k dispozici moderní elektromobily a dosahují s nimi nezanedbatelných ročních nájezdů. Sám pravidelně několikrát do roka také využiju možnost posoudit, jak rychle elektromobily svými parametry dohání konvenční vozový park.

 

Co je zapotřebí pro masový rozvoj e-mobility a co jej podle vás nejvíce blokuje?

Nezastupitelnou roli má stát. V našich podmínkách už nejsou neznámou věcí příspěvky obcím nebo živnostníkům na koupi automobilů s ekologickým pohonem. Ministerstvo dopravy podporuje výstavbu veřejné infrastruktury dobíjecích stanic všech alternativních pohonů. Na straně měst a obcí je pak žádoucí především aktivita v zavádění podpůrných opatření a nepřímých pobídek, jako jsou bezplatný vjezd do center měst, parkovací zóny, jízda v pruzích pro MHD atd. Podpora od automobilek by zase měla spočívat ve stanovení ambiciózních cílů výroby elektromobilů a realizovaných globálních prodejů, aby každá z nich produkovala řádově desítky až stovky tisíc kusů ročně. A konečně roli energetiky vnímáme jako přesně vymezený okruh aktivit v čele s výstavbou sítě dobíjecích stanic a vytvářením komplexní nabídky navazujících energetických produktů a služeb, kterými skupina ČEZ oslovuje všechny typy zákazníků.

 

Soňa Singerová

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

[slider]

TOP Rozhovory

PŘEDSTAVA AUTONOMNÍCH AUT NA SILNICÍCH MÁ K REALITĚ STÁLE DALEKO

PŘEDSTAVA AUTONOMNÍCH AUT NA SILNICÍCH MÁ K REALITĚ STÁLE DALEKO

Vydáno 11.11.2019

Nejen fanoušci nových technologií sní o dni, kdy sednou do auta, které je bez jejich asistence odveze stovky kilometrů daleko. Jenže na tu chvíli si ještě nějaký pátek počkáme. V českém startupu Roboauto proto šli jinou cestou, vsadili na vývoj dálkově ovládaných vozidel. „V některých situacích musí do hry vstoupit vzdálený operátor, který robota převezme a instruuje ho, co má dělat,“ říká Martin Králík.

ZÁKAZNÍCI JSOU OHROMENI TÍM, CO U NÁS VIDÍ

ZÁKAZNÍCI JSOU OHROMENI TÍM, CO U NÁS VIDÍ

Vydáno 23.9.2019

Doby, kdy společnost TAJMAC-ZPS udivovala svět legendárním revolverovým soustruhem R5, jsou pryč. I po desítkách letech však zlínský podnik patří k lídrům na trhu s obráběcími stroji. „Do konce letošního roku představíme nový model dlouhotočných soustruhů MANURHIN K‘MX a připravujeme upgrade větších vertikálních obráběcích center,“ říká generální ředitel Michele Tajariol.

PODNIKATEL MÁ ZA LIDI VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST NEŽ POLITIK

PODNIKATEL MÁ ZA LIDI VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST NEŽ POLITIK

Vydáno 18.9.2019

Letos uplynulo třicet let od chvíle, kdy Jiří Hlavatý nastoupil do funkce generálního ředitele společnosti Juta podnikající převážně v textilním průmyslu. Později úspěšnou firmu koupil a v jejím čele stojí dodnes. Dobře však ví, že se blíží čas, kdy žezlo předá někomu dalšímu. „Jutu neprodám, ale konkrétní plány si zatím nechávám pro sebe,“ řekl v rozhovoru pro Svět průmyslu.

K VEŘEJNÝM VĚCEM CÍTÍM ODPOVĚDNOST

K VEŘEJNÝM VĚCEM CÍTÍM ODPOVĚDNOST

Vydáno 4.9.2019

Pohybuje se na rozhraní strojírenského a sklářského průmyslu. Patří mu nejen společnost Wikov, která proslula svými převodovkami, ale i sklárny Bomma a Rückl. „Dělím svůj čas přibližně na poloviny mezi strojírenství a sklářství. Největší radost mám z úspěšně dokončených akvizic ve strojírenství a nových produktů Rückla,“ říká Martin Wichterle.

Zobrazit Více