ELEKTŘINA V NAŠICH DOBÍJECÍCH STANICÍCH JE Z ČISTÝCH ZDROJŮ

Vydáno 15.4.2019

Až se elektromobilita v Česku rozjede naplno, velkou část dobíjecí infrastruktury budou tvořit nabíječky od společnosti Pražská energetika (PRE). Ta již nyní provozuje zejména v hlavním městě přes 90 dobíjecích bodů a s rozšiřováním sítě rozhodně nekončí. „Elektřina v našich stanicích přitom pochází výhradně z obnovitelných zdrojů,“ zdůraznil generální ředitel PRE Pavel Elis.

 

Společnost Pražská energetika, a. s., je třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a celkově patří v energetice k velkým hráčům. Co vám pomohlo dostat se mezi lídry na trhu?

Pražská energetika včetně svých předchůdců působí zejména v Praze déle než 120 let, během té doby si vybudovala silnou pozici na energetickém trhu v České republice. Na úplné otevření trhu a zavedení konkurence v roce 2006 jsme se pečlivě připravovali, abychom dokázali v nových tržních podmínkách uspět.  Bylo jasné, že mají-li v energetice vzniknout noví hráči, budou ti tradiční ztrácet. Chtěli jsme, aby takové ztráty byly co nejmenší, a nevzdávali jsme se šance získat zákazníky, ať už z řad podnikatelského sektoru, nebo domácností, i mimo naše tradiční území – hlavní město Prahu. PRE tak zavedla celou řadu nových služeb, osvojila si nové metody získávání zákazníků a naučila se pružně reagovat na vývoj situace na trhu.

 

Netajíte se tím, že podporujete moderní technologická řešení. Můžete představit inovace z poslední doby, na kterých jste se podíleli?

Vnímáme svou roli ve spojení s inovacemi ve dvou rovinách. V té první  jsme aktivní na poli rozvoje distribuční sítě. Kolegové z PREdistribuce se každý den starají o to, aby energetická síť v Praze byla stabilní a vysoce spolehlivá. K tomu jim napomáhají nově osazované komunikační prvky, které monitorují chování sítě a umožňují okamžitou reakci na dálku. Rozvíjíme i optické telekomunikační sítě, které umožňují Pražanům využívat vysokorychlostní internet.

Druhou rovinou je nabídka inovativních produktů a služeb pro Prahu a její obyvatele. Díky spolupráci se společností Car4way například přinášíme do Prahy novinku v oblasti bezemisní dopravy, a to službu sdílených elektromobilů. Jsme také rádi, že ministerstvo dopravy podpořilo projekt metropolitní sítě dobíjecích stanic, který Praze zajistí přes devadesát nových veřejných bodů k dobíjení.

 

Spolupracujete s vysokými školami či start-upy?

Dlouhodobě spolupracujeme s ČVUT, tamní laboratoře a výzkumné projekty často slouží k testování technologií, které chceme nasadit v praxi. Příležitostnou spolupráci ve formě sdílení zkušeností z praxe či nabídky stáží pro studenty máme s několika dalšími, převážně pražskými vysokými a středními školami. Od roku 2016 jsme partnerem Česko-německé obchodní komory v mezinárodní start-upové soutěži Connect Visions to Solutions. Cílíme na propojení se začínajícími technologickými firmami, jejichž řešení mohou být inspirativní pro nás či naše zákazníky. Pozorně sledujeme také aktivity naší mateřské společnosti EnBW, která má v Německu vlastní vývojové a inovační centrum.

 

PRE letos uzavírá první desetiletí aktivit na poli elektromobility. Jako jeden z průkopníků tohoto alternativního způsobu dopravy provozuje od roku 2011 síť veřejných dobíjecích stanic s názvem PREpoint. Jak se během té doby vyvíjelo portfolio zákazníků vašich dobíjecích stanic?

V posledních téměř deseti letech našeho působení na trhu pozorně sledujeme rychlost rozvoje v této oblasti. I proto velmi kladně hodnotíme nárůst počtu elektromobilů, našich zákazníků na veřejné síti PREpoint a nárůst spotřeby elektrické energie. V České republice je nyní přibližně 2500 registrovaných elektromobilů, jen v uplynulém kalendářním roce jich přibylo více než 700. Když jsme s elektromobilitou začínali, tak se odhadovalo, že se jedná o téma čistě městské, ve spojení s cyklistikou. Poté se začalo hovořit o budoucnosti hybridních pohonů pro firmy a dnes je již jasné, že v elektromobilitě jde o čistě elektrická vozidla. Pracujeme při plánování rozvoje veřejné dobíjecí infrastruktury pro elektromobily daleko za hranicemi Prahy, nutné je i přeshraniční napojení nabíjecí sítě.

 

Jak se mění samotné dobíjecí stanice?

Dobíjecích stanic neustále přibývá a v PRE pracujeme na tom, aby byly po Praze rozmístěny maximálně rovnoměrně. Dále je zde trend zvyšování dobíjecích výkonů. V roce 2011 jsme postavili první rychlodobíjecí stanici o výkonu 50 kilowattů, tou dobou šlo o jedinou dobíjecí stanici tohoto typu ve střední Evropě. Dnes je takový výkon standardem pro uživatele elektromobilů, a naopak se hovoří o plánech na výkony v řádech
150–350 kilowattů. Dále se pracuje na zvyšování komfortu dobíjení a přístupnosti dobíjecích stanic v obytných zónách, zákazníkovi je třeba nabízet služby v okolí jeho bydliště či pracoviště.

 

Můžete popsat vaši síť dobíjecích stanic, jaké typy „nabíječek“ zahrnuje, kolik z nich je rychlonabíjecích a o kolik nových stanic se síť v loňském roce rozšířila?

V centrální Praze a v rezidenčních zónách se potkáte s našimi standardními dobíjecími stanicemi, zde své vozidlo dobijete během tří až čtyř hodin. Na všech výjezdech z Prahy pak najdete naše rychlodobíjecí stanice. V současné době provozujeme přes 90 dobíjecích bodů, přičemž jen za poslední rok jich přibylo zhruba 20, z toho jsou tři rychlodobíjecí.

 

Následující léta by se měla stát pro elektromobilitu klíčová. Připravujete se nějak na zvýšený zájem o dobíjecí stanice a počítáte s jejich dalším nárůstem?

Minulý rok jsme zprovoznili nový řídicí systém pro dobíjecí stanice a zavedli způsob jednorázové platby za dobíjení on-line. Zároveň jsme připravili dva projekty razantního rozvoje sítě veřejných dobíjecích stanic PREpoint, díky tomu počet stanic ztrojnásobíme.

 

Elektromobilita bývá prezentována jako zelené řešení dopravy. Z jakých zdrojů pochází elektřina, kterou si klienti mohou na PREpointech dobíjet baterie svých vozů?

Častou výhradou vůči elektromobilům je, že mají místo výfuku komín uhelné elektrárny. S tím rozhodně nesouhlasíme, protože si myslím, že elektromobilita má být ekologickou mobilitou, a proto je elektřina v našich veřejných dobíjecích stanicích výhradně z obnovitelných zdrojů.

 

Musí být zájemce o elektřinu z dobíjecí stanice registrován? Co potřebuje, aby mohl nabít svůj vůz?

Způsobů, jak spustit naše dobíjecí stanice, je víc. Můžete být buď registrovaným zákazníkem, kdy máte u PRE zřízen zákaznický účet a máte od nás svůj RFID čip, kterým dobíjecí stanici aktivujete, nebo použijete mobilní telefon, kterým přes platební bránu ČSOB nebo mezinárodní sytém Hubject zaplatíte za jednorázové dobití svého vozu.

 

Loni v únoru jste otevřeli pro veřejnost rychlodobíjecí stanici, která získává energii pomocí solárních panelů, její součástí je i akumulační zařízení. Jak se tento pilotní projekt osvědčil?

Pilotní projekt v Holešovicích se velmi osvědčil a ukázal směr, kterým se ubírá elektromobilní infrastruktura. Zaprvé šlo o první projekt, který zbudoval dobíjecí stanici jako samostatný celek, a zákazníci jej rádi využívají. Dále díky bateriovému systému zaručuje stabilitu distribuční sítě, což bývá také často zmiňovaným rizikem elektromobility. Navíc se podařilo prokázat, že elektromobilita může fungovat přímo s obnovitelným zdrojem energie. Do budoucna pracujeme na obdobných projektech, ale vzhledem k jejich komplexnosti se majitelé elektromobilů dočkají výsledků až v horizontu dvou let.

 

Jaká by podle vás měla být ideální dobíjecí stanice budoucnosti?

Dobíjecí stanice budoucnosti je ta, kde zákazník nemusí nic zásadního řešit – je dostupná, snadno se ovládá a je dostatečně rychlá. Ideální stav nastane ve chvíli, kdy dobíjení vozidla nebude předmětem diskuzí, stejně jako je tomu například u tankování benzinu. Nevzpomínám si, že by se v médiích řešilo, jak se používá čerpací stanice a jak dlouho na ní musí řidič pobýt.

 

Zákazníkům nabízíte leasing či pronájem elektromobilu, taktéž pronajímáte a prodáváte elektrokola. Jaký je o tyto produkty na trhu zájem?

Zájem o tyto služby je enormní. V případě elektrokol došlo k posunu, dříve se o elektrokola zajímali zejména starší či méně zdatní cyklisté, dnes se na nás denně obracejí i výkonnostní cyklisté. S elektrokolem se dá totiž najet pohodlně dvakrát tolik než se standardním kolem, snadněji se zvládne náročnější terén. V případě půjčovny elektromobilů jsou našimi partnery desítky zájemců, kteří o elektromobilitě zatím jen uvažují. Z řad těchto zákazníků se zpravidla rekrutují budoucí majitelé elektromobilů.

 

Spolupracujete s firmami z automobilového průmyslu?

Elektromobilita pro automobilový průmysl přináší velkou změnu a my jsme přirozeným partnerem, který pomáhá jejímu hladkému nástupu. Například spolupracujeme s BMW jako partner pro snadné využívání veřejné dobíjecí sítě PREpoint. Pro Volvo zajišťujeme službu revize bezpečnosti a instalace domácích dobíjecích stanic pro koncové zákazníky. Intenzivně také pracujeme na přípravě dealerů aut na nástup elektromobility.

 

Jaké další kroky připravujete v oblasti elektromobility a alternativních pohonů do budoucna?

V následujících třech letech se budeme především soustředit na výstavbu nových dobíjecích stanic a také na vývoj produktů a služeb pro jejich snadné a pohodlné používání.

 

Soňa Singerová

 

 

/ŘEŠENÍ V PRAXI

MOBILNÍ NABÍJECÍ STANICE E-MONA JE PRVNÍM Z PROJEKTŮ ŠKODY AUTO DIGILAB NA PODPORU ELEKTROMOBILITY

 

Škoda Auto DigiLab ve spolupráci s energetickou společností PRE spustila v Praze pilotní fázi nového projektu mobilních nabíjecích stanic pro elektromobily. Cílem je usnadnit řidičům přechod k elektromobilitě. Služba bude zpočátku sloužit firemním vozovým parkům a carsharingovým platformám, které ve svých flotilách mají elektromobily. V budoucnu se počítá i s rozšířením pro soukromé uživatele elektromobilů.

 

foto: ŠKODA AUTO

V současnosti jezdí podle odhadu společnosti Škoda Auto DigiLab jen v Praze okolo 1000 elektromobilů. Do tohoto čísla jsou započítány i vozy registrované mimo Prahu, ale reálně jezdící v hlavním městě. S uvedením prvních elektrických modelů Škody na trh v roce 2019 lze očekávat výrazný nárůst jejich počtu.

„Dostatek dostupných nabíjecích stanic je pro současné i budoucí majitele elektromobilů velmi důležité téma. Mobilní nabíjecí stanice je jedním z řešení pro situace, kdy jsou akumulátory v elektromobilu na kritické hranici a majitel nemá ve svém okolí možnost zajistit dobití,“ říká Jarmila Plachá, vedoucí Škody Auto DigiLab. „Proto se tomuto tématu věnujeme ještě před tím, než Škoda uvede své první elektrické modely v roce 2019.“

Mobilní nabíjecí stanice je kompaktní zařízení připojené za elektrokolo. Díky tomu se na základě požadavku klienta dobíječka snadno a rychle dostane na požadované místo. Pracovník dobíječku postaví vedle auta či za něj, kabel napojí k elektromobilu a zabezpečí jej. Zásuvku nemůže díky speciálním západkám vytáhnout nikdo cizí z nabíjecí jednotky ani z elektromobilu. Ve srovnání s umístěním dobíjecího zdroje například do dodávky nebo na nákladní auto vyžaduje řešení s elektrokolem minimum dodatečného prostoru a nezabere druhé parkovací místo. Další výhodou je možnost na místo dopravit plnou nabíječku a obratem do zázemí vrátit jinou, vybitou. To vše lze uskutečnit v řádu minut.

Zařízení disponuje kapacitou 16,8 kWh a energii z něj lze do běžného typu elektromobilu přenést za čtyři hodiny, a to až na úroveň 80 procent dobití. Zdroj obsahuje dvanáct bateriových článků GreenPack, každý o kapacitě 1,4 kWh, které je možné po vybití vyjmout a samostatně nabíjet v docích – po této rychlé výměně lze mobilní stanici ihned znovu použít. Čas potřebný k dobití prázdných článků je opět čtyři hodiny. Pro správce vozových parků může být využití mobilního zdroje výhodnější než svážení vozů ke stacionárním nabíjecím stanicím. Služba bude určena i pro případy nouze, kdy řidič zjistí, že mu kapacita nestačí pro dojezd k nejbližší stanici. Mobilní dobití vyjde výhodněji než transport vozu.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

[slider]

TOP Rozhovory

PŘEDSTAVA AUTONOMNÍCH AUT NA SILNICÍCH MÁ K REALITĚ STÁLE DALEKO

PŘEDSTAVA AUTONOMNÍCH AUT NA SILNICÍCH MÁ K REALITĚ STÁLE DALEKO

Vydáno 11.11.2019

Nejen fanoušci nových technologií sní o dni, kdy sednou do auta, které je bez jejich asistence odveze stovky kilometrů daleko. Jenže na tu chvíli si ještě nějaký pátek počkáme. V českém startupu Roboauto proto šli jinou cestou, vsadili na vývoj dálkově ovládaných vozidel. „V některých situacích musí do hry vstoupit vzdálený operátor, který robota převezme a instruuje ho, co má dělat,“ říká Martin Králík.

ZÁKAZNÍCI JSOU OHROMENI TÍM, CO U NÁS VIDÍ

ZÁKAZNÍCI JSOU OHROMENI TÍM, CO U NÁS VIDÍ

Vydáno 23.9.2019

Doby, kdy společnost TAJMAC-ZPS udivovala svět legendárním revolverovým soustruhem R5, jsou pryč. I po desítkách letech však zlínský podnik patří k lídrům na trhu s obráběcími stroji. „Do konce letošního roku představíme nový model dlouhotočných soustruhů MANURHIN K‘MX a připravujeme upgrade větších vertikálních obráběcích center,“ říká generální ředitel Michele Tajariol.

PODNIKATEL MÁ ZA LIDI VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST NEŽ POLITIK

PODNIKATEL MÁ ZA LIDI VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST NEŽ POLITIK

Vydáno 18.9.2019

Letos uplynulo třicet let od chvíle, kdy Jiří Hlavatý nastoupil do funkce generálního ředitele společnosti Juta podnikající převážně v textilním průmyslu. Později úspěšnou firmu koupil a v jejím čele stojí dodnes. Dobře však ví, že se blíží čas, kdy žezlo předá někomu dalšímu. „Jutu neprodám, ale konkrétní plány si zatím nechávám pro sebe,“ řekl v rozhovoru pro Svět průmyslu.

K VEŘEJNÝM VĚCEM CÍTÍM ODPOVĚDNOST

K VEŘEJNÝM VĚCEM CÍTÍM ODPOVĚDNOST

Vydáno 4.9.2019

Pohybuje se na rozhraní strojírenského a sklářského průmyslu. Patří mu nejen společnost Wikov, která proslula svými převodovkami, ale i sklárny Bomma a Rückl. „Dělím svůj čas přibližně na poloviny mezi strojírenství a sklářství. Největší radost mám z úspěšně dokončených akvizic ve strojírenství a nových produktů Rückla,“ říká Martin Wichterle.

Zobrazit Více