Šíp si drží vysokou dráhu letu

Vydáno 15.8.2017

Škoda planých řečí, ŠKODA AUTO stále na vrcholu obratem, vývojem, personalistikou i společenskou odpovědností. O detaily se podělil Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů.

 

Vyplácí se řídit profesní dráhu zaměstnanců 

 

Produkce ŠKODY AUTO v každé době sledovala nejmodernější trendy. S procesem Průmyslu 4.0 jistě začala s různými typy automatizace velmi brzy. Není lidský prvek přece jen nepostradatelný i ve výrobě, obzvláště pokud si vychováváte pracovníky ve vlastním učilišti?

Máte pravdu, že čtvrtá průmyslová revoluce přináší mimo jiné intenzivnější zavádění robotických technologií a větší míru automatizace. Neznamená to však, že se člověk z výroby vytratí, právě na­opak. Nicméně budou potřeba jiné profese než dnes. Bude třeba více kvalifikované práce, více programátorů, více softwarových inženýrů. Zejména jednoduché činnosti budou postupně přebírat stroje. Tento proces již probíhá. My ho musíme dobře řídit a provést změnami naše zaměstnance. Naším úkolem je řídit profesní dráhu zaměstnanců v průběhu jejich pracovního života. Zásadní je otevřenost změnám a schopnost adaptace.

Chytré rukavice, drony a čísla místo větrného tunelu

 

Jaké jsou vůbec aktuální trendy dalších automatizací automobilových linek, je to směrem ke zpětným vazbám procesů, nebo… ?

Trendů, které s sebou přináší čtvrtá průmyslová revoluce, je celá řada. Nejedná se pouze o automatizaci výrobních linek, ale i o digitalizaci či konektivitu. Zároveň změny neprobíhají pouze ve výrobě, v zásobování či logistice. Ještě větší revoluci čeká práce v kancelářích, od administrativy po technický vývoj. Ve výrobě využíváme například chytré rukavice, které automaticky načítají čárové kódy, v logistice lze využívat drony. Ty pomáhají také firemnímu hasičskému sboru při lokalizaci a monitorování možného požáru apod. Samostatnou kapitolou je oblast technického vývoje. Dříve jsme například museli postavit větrný tunel a to byla jediná možnost, jak otestovat proudění vzduchu. Dnes zvládneme vývoj aerodynamiky z 85 % výpočty. Praktickou zkouškou pak již jen ověřujeme získaná data. Velkou proměnou prochází oblast vzdělávání. Dříve jsme byli zvyk­lí, že veškerá výuka probíhá v učebně. Postupně však stále větší část výuky probíhá přímo v terénu nebo ve virtuální realitě.

 

Technologie předpoví, kde hrozí chyba nebo neefektivita

 

Můžeme očekávat výrazné změny principů výrobních postupů, jako je například použití 3D tisku?

Těch věcí, které můžeme využívat, je celá řada. 3D tisk je příkladem moderní technologie, kterou již využíváme. Další oblastí je prediktivní údržba. Na základě analýzy chování strojů dokážeme předpovědět, že hrozí nějaká porucha. Těmto situacím tedy můžeme úspěšně předcházet. Virtuálně také plánujeme. Dříve bylo potřeba nejdříve nechat postavit novou budovu, dodat do ní výrobní technologie a vy jste pak mohli zjistit, že zde dochází k určitým kolizím a neefektivitám. Tomu se dá díky virtuálnímu plánování předejít. To stejné platí u výroby vozu. Zástavbové kolize, problémy s ergonomií nebo potíže při montáži se dřív často odstraňovaly až v průběhu sériového výrobního procesu. Dnes jsme schopni těmto situacím ještě efektivněji předcházet. Zjistíme, že například při montáži elektrického vedení ve dveřích dochází ke kolizím, a odstraníme je s předstihem.

 

Podnikové učiliště – zapomenutá vychytávka

 

Prototypy projektu ŠKODA Akademie vašich učňovských talentů vypadají směle a designově jsou na vysoké úrovni. Například kupé ŠKODA Atero nebo pick-up FUNstar snesou přísné srovnání ve svých segmentech. Vynikají studenti tohoto projektu i v následném pracovním zařazení?

Jsem rád, že máme vlastní učiliště a že jsme vždy v jeho devadesátileté nepřerušené historii stáli za názorem, že vzdělávání je klíčovou kompetencí naší firmy, kterou je třeba udržet a rozvíjet. Řada podnikových učilišť se v devadesátých letech naproti tomu rušila, což byla z dnešního pohledu jednoznačná chyba. Nyní se jasně ukazuje, že je potřeba se technickému vzdělávání věnovat výrazně více. Již ve výuce se snažíme být inovativní. Zavedli jsme například obor IT mechatronik, který na jiných školách ještě neexistuje. V souvislosti s vývojem se také začínáme připravovat na výrobu vozů s hybridním pohonem a elektromobilů. Jednou z forem výuky jsou i vámi zmiňované projekty studentských vozů. Pro studenty je atraktivní, že se mohou podílet na projektu, v jehož rámci si vyzkouší týmovou spolupráci, musí připravit a obhájit svůj koncept a ten také zrealizovat. Pro žáky je atraktivní také setkání se zástupci médií, jimž svůj hotový vůz představují, a zdokonalují si tak své prezentační dovednosti, a to také v cizích jazycích. Prakticky si tak prověřují své teoreticky nabyté znalosti. V letošním roce přibyl do sbírky těchto vozů model ELEMENT, který je plně elektrifikovaný, a ukazuje tak vysokou kompetenci žáků školy v této oblasti. Všem studentům našeho učiliště nabízíme po absolvování studia práci ve ŠKODĚ AUTO a je zcela evidentní, že na svou profesní dráhu jsou ve většině případů lépe připravení než absolventi jiných učilišť, kteří k nám přichází. Důležitá je pro nás také jejich vysoká loajalita.

Nechystá ŠKODA AUTO výsledky práce svých talentů prezentovat na autosalonech a testovat případný zájem?

Autosalony slouží především k prezentaci nových modelů. Nicméně vedle nových vozů se snažíme prezentovat i trendy v oblasti automobilového průmyslu, jako například elektromobilitu, konektivitu nebo digitalizaci.

 

Práce s mladými se zhmotňuje také špičkovými studentskými modifikacemi sériových modelů

 

Nejsou takové projekty s hmatatelnými výsledky cestou popularizace technických oborů obecně na všech úrovních?

Rozhodně, ovšem ne jedinou. Technické vzdělávání je třeba podporovat na všech úrovních již od útlého věku. Proto například organizujeme soutěž Mladý designér pro žáky mateřských škol. Dále spolupracujeme s řadou základních, středních i vysokých škol. Vedle popularizace technického vzdělávání je však potřeba, aby došlo k reformě vzdělávacího systému. Inspirací může být například německý systém duálního vzdělávání neboli úzkého provázání teorie a praxe. Školy by měly vychovávat takové absolventy, kteří budou mít širší rozhled a nebudou orientovaní jen na jednu oblast. Je třeba rozvíjet také jejich měkké dovednosti. Řada zahraničních univerzit dnes nabízí kurzy široké veřejnosti, a to třeba i zadarmo. Důvodem je potřeba rozdělit široké spektrum vzdělání do menších celků a to nabízet. Ne vždy má student potřebu studovat obor komplexně, ale pro svou práci potřebuje poznat konkrétní téma.

 

Praxe studentů prověří i připraví dokonalé zaměstnance

 

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA je zavedenou vzdělávací institucí. Jak úzký je přesah na ŠKODU AUTO – jakou část těchto manažerů „ušitých na míru“ využívá společnost po absolvování studia?

Studenti ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY absolvují v rámci svého studia půlroční praxi v rámci ŠKODY AUTO. Mohou si vybrat oblast, která jim je nejbližší. Také díky této vlastní zkušenosti nastoupí většina studentů po skončení studií do ŠKODY AUTO.

Jak je orientovaný studijní program ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY? S kterými technickými fakultami spolupracuje?

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Její studijní programy propojují ekonomický obor s technickými předměty. Konkrétní zaměření je pak například na logistiku a kvalitu, právo, finanční řízení či obchod a marketing.

Je výsledkem této spolupráce pouze získávání technických specialistů, nebo i konkrétní vývoj a projekty s přesahem do reálné produkce?

ŠKODA spolupracuje prakticky se všemi technickými univerzitami v České republice a s řadou univerzit v zahraničí, a to nejen v Evropě, ale například také v Číně.

Dají se případně jmenovat některé konkrétní výsledky této spolupráce?

S univerzitami pracujeme na projektech v logistice, poprodejních službách, aktivní jsme v testbedu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, rozpracováváme různá témata v rámci Průmyslu 4.0 či ergonomie.

Jak funguje systém vzdělávání a stáží na bázi celého koncernu?

ŠKODA má propracovaný systém vzdělávání svých zaměstnanců. Průběžně realizujeme rekvalifikace a odborná školení. Ročně organizujeme přibližně 400 kurzů a odborných školení. Na sto tisíc účastníků má e-learningové kurzy. ŠKODA díky své mezinárodní působnosti nabízí možnost vycestovat do zahraničí. V případě zájmu se mohou ale zaměstnanci realizovat i v rámci koncernu Volkswagen.

 

Společenská odpovědnost – reálné benefity pro lidi, ale i strom za auto

 

ŠKODA AUTO má také zajímavý výzkumný a edukační program Výzkum dopravní bezpečnosti a ŠKODA hrou. Projekt má mimo vzdělávání jistě silný efekt na dobré jméno společnosti. Stávají se podobné projekty pevnou součástí firmy s nově vytvořenými pracovními místy?

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí DNA firmy. Strategickým přístupem je snaha pozitivně ovlivnit životy zaměstnanců, v regionu, kde máme závody a společnosti obecně. CSR strategie společnosti ŠKODA stojí na čtyřech pilířích: dopravní bezpečnosti, již zmiňované podpoře technického vzdělávání, bezbariérové mobilitě a podpoře znevýhodněných dětí. Na regionální i národní úrovni vypisujeme řadu grantů a máme i spoustu vlastních projektů. Dále se soustředíme také na životní prostředí. V rámci strategie GreenFuture snižujeme dopad na životní prostředí našich vozů i závodů. V České republice máme i projekt „Za každé prodané auto v České republice jeden zasazený strom“. Od začátku projektu bylo již na řadě míst vysazeno více než 600 tisíc stromů.

 

Tomáš Pochop

 

 

 

Historie ŠKODY AUTO se píše od roku 1895

Automobilka ŠKODA AUTO byla založena v roce 1895 jako firma Laurin & Klement, která se zabývala výrobou jízdních kol. Založili ji dva cyklisté – mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement. V roce 1899 začala továrna Laurin & Klement vyrábět i motocykly Slavia. V roce 1905 se začal vyrábět první model automobilu. V roce 1925 se firma spojila se strojírenským koncernem Škoda. To znamenalo postupný zánik značky Laurin & Klement, u nově vyvíjených typů se už přechází na jméno a znak Škoda.

 

Automobilka se zabývá výrobou osobních vozidel. V České republice provozuje tři výrobní závody – v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery.

Základní kapitál společnosti činí 16,7 miliardy korun.

Akcionářem ŠKODY AUTO je Volkswagen Finance Luxemburg S.A. Součástí automobilky je i Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi.

V roce 2015 zvýšila firma zisk před zdaněním o 9,2 procenta na rekordních 846 milionů eur, tedy v přepočtu asi 34,2 miliardy korun. Tržby stouply o 6,2 procenta na 12,49 miliardy eur, což je zhruba 314,9 miliardy korun. V roce 2015 měla automobilka zisk po zdanění 708 milionů eur (30,8 miliardy korun). V roce 2016 se podle mateřské skupiny Volkswagen zvýšil provozní výsledek o 30,8 procenta na 1,2 miliardy eur (32,4 miliardy korun). Tržby se zvýšily o 9,8 procenta na 13,7 miliardy eur (370,2 miliardy Kkorun).

Automobilka zaměstnává zhruba 30 tisíc lidí. Přes 20 tisíc jich pracuje v mladoboleslavském závodě.

Na začátku letošního roku odešel z automobilky dlouholetý šéfdesignér Jozef Kabaň, který přešel k německému výrobci automobilů, motocyklů a motorů BMW. Ve firmě působil devět let.

Nejoblíbenějším modelem automobilky je Octavia. V roce 2017 začala firma prodávat nové SUV Kodiaq, které se vyrábí v Kvasinách. Nově se tento model začal montovat také na Ukrajině a v nejbližším období bude zahájena výroba tohoto modelu rovněž v Číně.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

[slider]

TOP Rozhovory

PŘEDSTAVA AUTONOMNÍCH AUT NA SILNICÍCH MÁ K REALITĚ STÁLE DALEKO

PŘEDSTAVA AUTONOMNÍCH AUT NA SILNICÍCH MÁ K REALITĚ STÁLE DALEKO

Vydáno 11.11.2019

Nejen fanoušci nových technologií sní o dni, kdy sednou do auta, které je bez jejich asistence odveze stovky kilometrů daleko. Jenže na tu chvíli si ještě nějaký pátek počkáme. V českém startupu Roboauto proto šli jinou cestou, vsadili na vývoj dálkově ovládaných vozidel. „V některých situacích musí do hry vstoupit vzdálený operátor, který robota převezme a instruuje ho, co má dělat,“ říká Martin Králík.

ZÁKAZNÍCI JSOU OHROMENI TÍM, CO U NÁS VIDÍ

ZÁKAZNÍCI JSOU OHROMENI TÍM, CO U NÁS VIDÍ

Vydáno 23.9.2019

Doby, kdy společnost TAJMAC-ZPS udivovala svět legendárním revolverovým soustruhem R5, jsou pryč. I po desítkách letech však zlínský podnik patří k lídrům na trhu s obráběcími stroji. „Do konce letošního roku představíme nový model dlouhotočných soustruhů MANURHIN K‘MX a připravujeme upgrade větších vertikálních obráběcích center,“ říká generální ředitel Michele Tajariol.

PODNIKATEL MÁ ZA LIDI VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST NEŽ POLITIK

PODNIKATEL MÁ ZA LIDI VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST NEŽ POLITIK

Vydáno 18.9.2019

Letos uplynulo třicet let od chvíle, kdy Jiří Hlavatý nastoupil do funkce generálního ředitele společnosti Juta podnikající převážně v textilním průmyslu. Později úspěšnou firmu koupil a v jejím čele stojí dodnes. Dobře však ví, že se blíží čas, kdy žezlo předá někomu dalšímu. „Jutu neprodám, ale konkrétní plány si zatím nechávám pro sebe,“ řekl v rozhovoru pro Svět průmyslu.

K VEŘEJNÝM VĚCEM CÍTÍM ODPOVĚDNOST

K VEŘEJNÝM VĚCEM CÍTÍM ODPOVĚDNOST

Vydáno 4.9.2019

Pohybuje se na rozhraní strojírenského a sklářského průmyslu. Patří mu nejen společnost Wikov, která proslula svými převodovkami, ale i sklárny Bomma a Rückl. „Dělím svůj čas přibližně na poloviny mezi strojírenství a sklářství. Největší radost mám z úspěšně dokončených akvizic ve strojírenství a nových produktů Rückla,“ říká Martin Wichterle.

Zobrazit Více